• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL

Celal Korkut Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı | Dişhekimi
Prof. Dr. Gazi Zorer
Genel Sekreter | Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı
Dursun Bulut
Sayman | İnşaat Mühendisi
Prof. Dr. Şule Kut
| Öğretim Üyesi
Adil Demirci
| Hukukçu/Avukat
Murat Ersoy
| Dişhekimi
Doç.Dr.Sevgi Uçan Çubukçu
| Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Erhan Doğan
| Öğretim Üyesi
Cemal Tamer Altunay
| İletişim Uzmanı

YEDEK ÜYELER

Mebuse Tekay
| Hukukçu / Avukat
H. Sevda Yüzbaşıoğlu
| Uluslararası İletişim Uzmanı/Gazeteci
Ali Gürlek
| Dişhekimi
Bahar Yalçın
| Mimar
Seyfi Erbaş
|

DENETLEME KURULU ÜYELERİ