• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Tüses Kurucuları

Tüses Kurucuları

Asaf Savaş  Akad                         

  Nizamettin  Çoban                                        

 Yakup Kepenek                                             

Öztin Akgüç

Ethem Ete

Emre Kongar

Türkan Akyol

Yurdakul Fincancıoğlu

Tavit Köletavitoğlu

E.Yaşar Alıçlı

Nusret Fişek

Onur Kumbaracıbaşı

M.Türker Alkan

B. Korel Göymen

M.Kemal Kurdaş

Şahin Alpay

Yiğit Gülöksüz

Altan Öymen

Tuncay Artun

Şükrü Sina Gürel

Mustafa Özyürek

Abdülkadir Ateş

Seyfettin Gürsel

Ali Gündüz Pamuk

Rona Aybay

Bozkurt Güvenç

Atilla Sav

Uğur Batmaz

Cemal Ekber Güvenç

M. Cevdet Selvi

İsmail Cem

Algan Hacaloğlu

Mehmet Faruk Şen

Münir Ceylan

Mehmet Ercan Karakaş

Enis Tütüncü

Ertuğrul Çepni

Hasan Kaya

Osman Ulagay

Hikmet Çetin

İ. Yener Kaya

Haluk Ülman

Sabahattin Çetin

F.Gülten Kazgan

Besim Üstünel

Erol Çevikçe

Birgen Keleş

Tolga Yarman

 

 

(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.)