• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Demokratikleşme

Demokratikleşme

TÜSES olarak, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin çağdaş, demokratik, hukuka dayalı ve insan haklarına saygılı bir yolculuk yapmasının pek mümkün görünmediğinden yola çıkarak, konuyla ilgili çalışma yapılmasına ve bir rapor yazılmasına karar verdik. Prof. Dr. Murat Somer, Seren Selvin Korkmaz ve Edgar Şar’ın kaleme aldığı bu rapor, bu girişimin sonucunda ortaya çıktı. Raporun yazılım sürecinde çok değerli bir katılımcı grubuyla düzenlenen üç atölye çalışması, raporun içeriğine önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ve kapsayıcı bir demokrasiye geçiş üzerine yürütülen tartışmaları zenginleştireceğini düşündüğümüz Demokrasiye Geçiş İçin İttifak ve Mutabakat Senaryoları raporumuz, Türkiye’nin demokrasiye kavuşmasına yönelik önerileri ve farklı senaryoları değerlendiren, Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden demokrasi ittifak ve mutabakatlarına dair tecrübeleri de paylaşan bir çalışma.
İyi okumalar dileriz.

 

Raporu okumak için TIKLAYINIZ

Geçmiş dönemdekinden daha farklı kodlarla hareket eden, tercihlerini ifade ederken özgün yöntemler kullanan gençler hakkında derinlemesine düşünmek artık bir gereklilik haline geldi. Telefonundan tek bir komut vererek gündem yaratabilen gençlik üzerine konuşmak üzere Cihan Hüroğlu moderatörlüğünde Prof. Dr. Demet Lüküslü, Dr. Begüm Uzun ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın ile “Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma ve Gençler” başlığı altında “Gençlik, kutuplaştırma siyasetine nasıl yanıtlar veriyor? Gençlik ve ebeveynleri arasında oluşan siyasal yönelim farkı, siyasete nasıl etki ediyor?” ekseninde yürüttüğümüz çevrimiçi panelimizi izlemek için TIKLAYINIZ

Türkiye’nin son 6-7 yıldır içine yeniden yuvarlandığı otoriter yönetim 
anlayışı; 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan Anayasa Referandumu 
sonrası TBMM’ni devre dışı bırakan uygulamalarla 12 Eylül’ü hatırlatan, 
hukuk açısından zaman zaman onu da aşan bir boyut kazandı. 
Buraya nasıl gelindiği, kimin nerede, ne kadar hata yaptığı, hangi kritik 
aşamalarda atılması gereken adımların atılmadığı; bütün bunlar
tartışılması gereken ve tartışageldiğimiz sorular.
Bu soruları sosyal demokrat, sosyalist, liberal, milliyetçi ve mütedeyyin 
kesimden kanaat önderlerinin katıldığı “Arayış Toplantıları” ile gündeme 
taşıdık. Tartışmaya katılanlar Türkiye siyasetinin tıkanmışlığını aşmak ve 
Türkiye’nin normalleşmesi için ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiği 
sorularına cevap bulmaya çalıştı. 16 Nisan Referandumu’ndan başlayarak 
2019’da Türkiye’nin belki de geri döndürülmesi zor bir şekilde
demokrasiden uzaklaşmasının önüne nasıl geçilebileceğini konuştular. 
Bu toplantılarda son derece çarpıcı tahliller, siyasi faaliyet yürütenlerin 
önünü açabilecek öneriler üretildi. Bütün bu hasılanın ses kayıtlarında 
kalmamasını istedik. Özgür, barışçı, hukuk devletine saygılı bir Türkiye 
isteyenlerin yararlanabilmeleri amacıyla toplantı notlarını redakte edip 
sadeleştirerek elinizdeki kitapçık haline getirdik.
Her toplantının notlarının başında o toplantının katılımcılarının isimleri 
yer alıyor. Ancak, isimden çok fikre odaklanılmasını tercih ettiğimiz için 
görüşleri isimsiz olarak yayımladık.
Tüm toplumsal kesimlerin barış içinde bir arada yaşayabilecekleri 
demokratik bir Türkiye umuduyla...
TÜSES Yönetim Kurulu

KİTABI PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ