• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Acele Kamulaştırma Konusu

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK

Acele Kamulaştırma Konusu


ACELE KAMULAŞTIRMA KONUSU

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK

(Harita Y. Mühendisi)

Kamuoyunda doğru tartışılmadığını düşündüğüm konulardan birisi de “acele kamulaştırma” konusu…

Kamulaştırmanın kendisi de yeterince tartışılmaz ya…

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kamulaştırma yasası 6830 sayılı İstimlak Yasası’dır. 31.08.1956 tarihinde kabul edilmiş; 08.09.1956 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27 yıl yürürlükte kaldıktan sonra, 04.11.1983 tarihinde kabul edilen ve 08.11.1983 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2942 sayılı Yasa’da da 2001 yılında 4650 sayılı Yasa’yla çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Makalenin tamamını PDF formatında okumak için tıklayınız.