• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Meral Tamer - “Eskiden oy istenirdi, şimdi paket isteniyor” (Milliyet - 24.12.2008)

Meral Tamer - “Eskiden oy istenirdi, şimdi paket isteniyor” (Milliyet - 24.12.2008)

YAYIN TARİHİ: 24.12.2008

http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetayArsiv&ArticleID=1031983&AuthorID=55&b=“Eskiden oy istenirdi, simdi paket isteniyor”&a=Meral Tamer&ver=40

Prof. Ayata: “Türban, sakal, cuma namazı sırasında dükkân kapatma... Bunlar hepsi bir yaşam tarzını dayatan paket! Uyacak mısın, uymayacak mısın?”

Türkiye’de merkez solun, son 15-20 yıldır yerelden ciddi şekilde kopuşuna tanık oluyoruz. Bizim solun siyasi kültürüne baktığımızda, yerelle ilişkisi zaten her zaman zayıftı. Bugün gelinen noktada ise bu kopukluk, solun topyekûn başarısızlığının en önemli nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
AKP’ye baktığımızda solun tam tersine yerelden yukarı, mahalleden merkezi sisteme doğru akan başarılı bir siyaset yapma biçimi görüyoruz.
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı TÜSES’in, Türkiye için yeni vizyon arayışı toplantılarının üçüncüsünde, solun yerelden kopuşunu ve siyasette yeni ittifak ve uzlaşma arayışlarını masaya yatırdık.
TÜSES Başkanı Mehmet Ural‘ın daveti üzerine cumartesi günü Bilgi Üniversitesi’nde yapılan toplantıda, son araştırması büyük yankı uyandıran Prof. Binnaz Toprak’ın kulaklarını da sık sık çınlattık.

Kimler katıldı?
Toplantıya kimler katıldı derseniz, ilk aklıma gelenleri şöyle sıralayabilirim:
Akademik dünyadan Prof. Ayşe Buğra, Prof. Fatmagül Berktay, Prof. Ahmet İnsel, Prof. Erol Katırcıoğlu, 10 Aralık Hareketi’nden Prof. Burhan Şenatalar ve Yusuf Işık, CHP eski milletvekili Memduh Hacıoğlu, Konda’nın ortakları Tarhan Erdem ve Bekir Ağırdır, Toplu Konut İdaresi’nin efsane Başkanı Yiğit Gülöksüz, Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İnci Başpınar, Çanakkale eski Belediye Başkanı İsmail Özay, Hopa Belediye Başkanı ÖDP’li Yılmaz Topaloğlu, son CHP Kurultayı’nda Deniz Baykal’ın karşısına başkan adayı olarak çıkan Umut Oran, Öykü Ajans’ın sahibi Necati Özkan, emekli büyükelçi Volkan Vural, ÖDP lideri Ufuk Uras, Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV’in Başkanı Aydın Cıngı.

Gecekondu-varoş farkı
Korel Göymen‘in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda önce Prof. Sencer Ayata‘nın kapsamlı sunumunu dinledik. Ayata, solun yerelle ilişkisini çökme noktasına getiren süreci birkaç cümlede özetleyiverdi:
“Büyüyen kentlerin gecekondu bölgelerinin çevre mekânlardan (varoşlardan) farkı, kırsal kültür ve ataerkil ilişkilerin kaybolmamasıdır. Buralarda muhafazakâr kültür yeniden üretiliyor. İslami pratikler etrafında yeni komşuluk ilişkileri oluşturuluyor.

Muhtaçlıkla ilişkisi
Köy ve ataerkil değerlerinin yeniden üretilmesiyle muhtaçlık arasında sıkı bağlar var. Dini, yerel bazda en güçlü örgütlenme. Fuhuşa, içkiye, kumara karşı olma, aileyi güçlendirme, geleneksel yapıyı güçlendirme...
Cuma namazına birlikte gitme, namaz sırasında dükkân kapatma, kalkındırma amaçlı alışverişler, o bakkala değil de öbür bakkala gideceksin!
Bu cemaat baskısı, mahalle baskısı, çevre mekânları sola karşı kapalı hale getirdi. Eskiden oy istenirdi, şimdi bir paket isteniyor. Bir yaşam biçimine uyacak mısın, uymayacak mısın? O hayat tarzını benimsemezseniz bile benimser görünüyorsunuz. Türban ve sakal bir paket. Ataerkil, geleneksel, dini ve İslami değerlerde önemli bir örtüşme var.”