• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES Kurucu Üyesi, hukukçu, akademisyen, yazar Prof. Dr. Rona Aybay yaşamını yitirdi.